top of page
LöNesättning

Att ta ansvar för sin lönesättning skapar trygghet och trovärdighet i organisationen. Chefer behöver stöd i löneprocessen, och medarbetare vill veta att lönerna sätts på tydliga och sakliga grunder. 

 

Vi genomför er lönekartläggning mot bakgrund av lagens krav. Ser över er lönestruktur och jämför med adekvat marknadslöneläge inför lönerevision. Vi leder workshops med ledningsgrupp i framtagande av lönepolicy kopplad till löneavtalet och med tydligt definierade lönesättande kriterier. 

Rekrytering

Behov av kompetens? Compenza har lång erfarenhet av att matcha företagsbehov med rätt kompetens oavsett vilken form av företag. Är ni ett startup-bolag som behöver HR/rekryteringsstöd i form av extern konsult över kortare eller längre tid så hjälper vi er med det också. Fokus på IT och teknik genom kvalificerad search. 

KarriärCoaching

Compenza erbjuder karriärcoaching och arbetar bland annat med integrationsprojektet; ”Korta vägen”, ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Uppsala universitet genom Academicum. Här kartläggs nyanlända akademikers kompetens och matchas med arbetsgivare. 

Branschanalys

Compenza erbjuder projektledning av branschspecifika studier och genomför skräddarsydda undersökningar och rapporter inom kompetensförsörjningsområdet. Som exempel kan nämnas projektet "Utbildning i samverkan", där Bemanningsföretagen och Göteborgs Stad arbetade fram ett utbildningskoncept för en förbättrad samverkan mellan vuxenutbildning och företag. Syftet var att matcha studenter i utbildning med bemanningsbranschen genom praktik. Ett koncept som nu finns i Göteborg i samarbete med Volvo och ett antal bemanningsföretag.

bottom of page