top of page

Christina Ekdahl

Genom ledorden

Grunden för oss är ett genuint engagemang, noggrannhet och effektivitet.

Bakgrund

Utgångspunkten för Compenza är frågeställningen: ”Hur kan vi tillvarata all kompetens, matcha den rätt och dra nytta av våra olikheter för en så effektiv organisation som möjligt?” Med en magister i Human Resources Management från Linköpings universitet med examensarbetet inriktat på integration och mångfald för affärsnytta. Sex års erfarenhet som lönebildningskonsult och branschanalytiker för bemanningsbranschen och därefter som rekryterare med fokus på IT- & teknikbranschen startades Compenza. Vi arbetar med kompetensförsörjning på företags – och branschnivå.

Affärsidé

Att utifrån kompetens och erfarenhet utveckla företag genom att tillföra ny kompetens, liksom att tillvarata befintliga medarbetares olikheter och koppla önskvärt beteende/prestation med lön. Målet för alla insatser är ökad attraktivitet och konkurrenskraft.

bottom of page